Indrumator redactare si prezentare Licenta, Diploma, Grad, Master, Doctorat

Fara a minimaliza utilitatea folosirii lucrarilor de specialitate – regasite sub forma de „ghid” sau „indrumar” – avand ca subiect elaborarea si redactarea textelor stiintifice, in cadrul carora se include si o lucrare de licenta, prezentul material se doreste a fi o sinteza a cerintelor minimale de tehnoredactare, obligatorii de respectat de orice student care urmareste sa realizeze lucrarea de licenta la standardele impuse de calitate.
Evident ca studentul, sub indrumarea profesorului conducator, va parcurge etapele demersului logic de creare a „produsului stiintific” ce se concretizeaza sub forma lucrarii de licenta.
Rolul proiectelor de licenta este de a sintetiza si de a prezenta faptic, printr-un studiu de caz, competentele dobandite de absolvent si conforme cu planul de invatamant specific domeniului si specializarii absolvite.

Proiectele de licenta trebuie sa reflecte calitatile (aptitudinile) absolventului in ceea ce priveste rezolvarea unor probleme ridicate de practica curenta.

Indrumatorul privind redactarea si prezentarea lucrarilor de licenta si de disertatie, articole stiintifice si teze doctorale este structurat in sapte parti distincte, astfel:

Capitolul 1. Cadrul general
Capitolul 2. Structura lucrarii de licenta / disertatie
Capitolul 3. Reguli de redactare a lucrarii de licenta / disertatie
Capitolul 4. Reguli de citare
Capitolul 5. Redactarea articolelor stiintifice
Capitolul 6. Redactarea tezelor de doctorat
Capitolul 7. Elaborarea si redactarea referatelor doctorale

 

 

Indrumator pentru redactarea si prezentarea lucrarilor de licenta, diploma, lucrari de grad, disertatii master, teze doctorale sau articole stiintifice
Introducere
Cap 1. Cadrul general1.1. Recomandari stilistice
1.2. Exigente etice
Cap 2. Structura lucrarii de licenta / disertatie
2.1. Coperta
2.2. Pagina de titlu
2.3. Cuprinsul
2.4. Lista abrevierilor utilizate, lista tabelelor, graficelor, ilustratiilor
2.5. Introducerea
2.6. Continutul propriu-zis al lucrarii, pe capitole, subcapitole, subpuncte
2.7. Anexe
2.8. Bibliografia lucrarii
2.9. Declaratie de conformitate si originalitate
Cap 3. Reguli de redactare a lucrarii de licenta/disertatie 3.1. Reguli de formatare a lucrarii de licenta / disertatie
3.1.1. Reguli de formatare a textului
3.2. Reguli de punctuatie
Cap 4. Reguli de citare
4.1. Citarea unei carti
4.2. Citarea unui articol
4.3. Publicatii WEB si alte surse electronice
Cap 5. Redactarea articolelor stiintifice
5.1. Continutul articolului
5.2. Formule si figuri
5.3. Prescurtari
5.4. Punctuatia
Cap 6. Redactarea proiectelor de cercetare stiintifica (tezelor de doctorat)
6.1. Formatul copertii
6.2. Structura proiectului
Cap 7. Elaborarea si redactarea referatelor doctorale 7.1. Elaborarea referatului doctoral
7.2. Redactarea referatului
Anexe

spacer