LUCRAREA DE LICENTA – DIFICULTATE SAU UȘURINȚĂ ?

Studenți fiind, vă mai amintiți de câte ori nu ați auzit vorbindu-se în jurul vostru (mai ales la colegii din anii mai mari) despre „ce mare inginerie” poate să implice realizarea unei lucrări de diplomă ?

Și totuși, în ciuda aparențelor, conceperea unei lucrări de diplomă, indiferent de tipul acesteia (lucrare de licență, lucrare de master, lucrare de doctorat, lucrare de grad didactic, etc), se poate dovedi, în destul de multe situații, un proces destul de complex și de dificil de realizat.

Acest fapt poate fi confirmat cu siguranță de către toți absolvenții care și-au realizat singuri și integral (respectiv de la A la Z) lucrarea de diplomă, indiferent care a fost domeniul aferent acesteia, de tema aleasă sau impusă de către cadrul didactic îndrumător ori de cerințele impuse de către instituția de învățământ respectivă.

Realizarea unei lucrări de diplomă, indiferent care ar fi tipul acesteia, implică, pe lângă multe altele și :

  • O documentare riguroasă, temeinică și care să vizeze toate sursele bibliografice impuse ori care se impun pentru o cât mai bună cercetare
  • Realizarea Introducerii, parte din lucrarea de diplomă ce impune de asemenea o atenție deosebită, în cadrul acesteia impunându-se a fi precizată importanța respectivei lucrări, motivația care a stat la baza alegerii temei acesteia, obiectivele ce se vor avea în vedere pe parcursul realizării conținutului, o prezentare a cuprinsului lucrării de diplomă și eventual informațiile ce au fost avute în vedere, etc
  • O cât mai ideală delimitare a Cuprinsului lucrării de diplomă, cu structurarea și denumirea tuturor capitolelor aferente acesteia, dar și a subcapitolelor
  • Realizarea cercetării aferente lucrării de diplomă (lucrare de licență, lucrare de master, lucrare de grad didactic, lucrare de doctorat, etc), implicând și graficele și tabelele ce pot scoate mai bine în evidență rezultatele obținute de către autor
  • Realizarea Studiului de caz, in funcție de tema aleasă pentru lucrarea de diplomă – cu mențiunea că acest studiu de caz are un impact deosebit asupra notării respectivei lucrări
  • Realizarea concluziilor și conceperea propunerilor, în baza rezultatelor documentării și a cercetării

Dacă realizarea unei lucrări de diplomă poate constitui o problemă pentru tine, apelează cu încredere la liderii în domeniul redactării lucrărilor de diplomă la comandă – www.redactarelacomandă.ro !

spacer