Lucrări de licenta realizate personal versus lucrări de diplomă realizate la comandă

Despre avantajele, dezavantajele și chiar unele riscuri ce pot fi sesizate în cazul lucrărilor de licenta / diplomă la comandă s-a tot scris în media clasică ori în cea online, de-a lungul anilor. Dar o analiză a lucrărilor de licenta – diplomă elaborate în regim personal versus lucrările de diplomă realizate la comandă ar putea să pună într-o altă lumină controversatul domeniu al redactării la comandă.

lucrare de licenta

Astfel, la prima vedere, se remarcă faptul că:

  • Lucrările de licenta / diplomă la comandă reușesc să satisfacă absolut toate cerințele, specificațiile și exigențele impuse de către instituția de învățământ superior, respectiv de către profesorii coordonatori
  • Sursele bibliografice în cadrul lucrărilor de diplomă la comandă sunt nu doar cu mult mai numeroase (raportat la numărul celor din conținutul lucrărilor de diplomă realizate propriu), ci și corect implementate în conținut
  • Argumentul specific lucrării de diplomă la comandă, ca și expunerea ipotezelor de cercetare, respectiv elaborarea concluziilor sunt cu mult mai la obiect, succinte și atent formulate
  • Cercetarea specifică ori studiul de caz aferent implică mai multe variabile de analizat, interpretarea rezultatelor obținute fiind, de asemenea, mai completă și cu mult mai complexă
  • Graficele, tabelele și reprezentările PPT se remarcă prin claritate, corectitudine și impact vizual
  • Cursivitatea textului inclus în cadrul oricărei lucrări de diplomă la comandă este net superioară marii majorități a textelor regăsite în restul lucrărilor de diplomă

 

 

spacer