Normele ortoepice, ortografice și asimilarea anglicismelor – 2

Un exemplu l-ar putea constitui „cowboyii hotărâți – grafie greșită deoarece americanismul face parte din categoria substantivelor de gen masculin care au la final „i” semivocalic, iar pluralul este identic cu singularul, ca și în exemplul un tei  – doi tei”.

2

De asemenea limba română dovedește toleranță și permisivitate și în ceea ce privește pronunțarea siglelor; acestea se pronunță după sistem străin și nu după sistemul DOOM, cum ar fi: CD (si-di), PR (pi-ar), CIA (si-ai-ei), DVD (di-vi-di), chiar dacă în anumite țări pronunțarea siglelor se adaptează sistemului respectiv: franceză CD (CD) și italiana (ci-di).

Legat de alcătuirea pluralului anglicismelor, există anglicisme care au formă de plural din limba engleză snacks, marines, dar există și anglicisme al căror plural se realizează, în funcție de genul substantivelor, conform regulilor limbii române, fiind prezentate inclusiv alternanțele consonantice, ca mărci auxiliare ale pluralului (jeanși, bodyguarzi).

redactare lucrari licenta la comanda ...Print this pageShare on Google+Share on FacebookEmail this to someone
spacer