Normele ortoepice, ortografice și asimilarea anglicismelor

Datorită faptului că anglicismele fac parte din categoria împrumuturilor recente, acestea tind să-și păstreze aspectul grafic din limba originară. La cunoscătorul de limbă engleză apare conștiința lingvistică care îl determină să scrie și să pronunțe în limba engleză, situație reflectată în presa actuală și în revistele pentru tineret. Acest fapt intră în categoria factorilor subiectivi care împiedică adaptarea anglicismelor în limba română. Păstrarea aspectului grafic etimologic al cuvintelor este motivată în cazul anglicismelor denotative care vin să desemneze în limba realităţi noi şi au caracteristica internaţionalităţii.

lucrare de diploma

Se conturează existența pleonasmelor grafice, elementul redundant fiind preceput doar în aspectul scris al comunicării datorat de cele mai multe ori hipercorectitudinii. Fenomenul lingvistic denumit ironic hipercorectitudine acoperă diverse erori din diferite compartimente ale limbii izvorâte din teama de a nu greși, dublată de cunoașterea lacunară a normelor exprimării corecte.

spacer