REALIZAREA UNEI DISERTATII MASTER, PAS CU PAS

Orice licentiat care a urmat si un program master, indiferent de facultate ori de specializare, cunoaste faptul ca evaluarea finala implica un examen de disertatie, in cadrul caruia fiecare absolvent trebuie sa isi prezinte si sa iti sustina si o lucrare de disertatie.

Iar pentru obtinerea unui rezultat cat mai bun, lucrarea de disertatie trebuie sa aiba atat un nivel calitativ ridicat cat si sa intruneasca toate conditiile ce sunt impuse de catre cadrele didactice coordonatoare, in ceea ce privesc aspectele de fond.

Ce implica realizarea unei lucrari master ?

  • Numarul paginilor unei disertatie master este unul variabil, acesta diferind de la o facultate la alta.
  • Primul pas in realizarea unei lucrari de master consta in alegerea temei, majoritatea facultatilor punandu-le la dispozitia absolventilor master o lista destul de complexa cu temele ce le sunt propuse de catre cadrele didactice coordonatoare. Ideal este ca tema aleasa pentru o disertatie master sa fie una care sa scoata cel mai bine in evidenta capacitatea absolventului de a sintetiza atat informatiile dobandite pe perioada semestrelor de studiu, cat si rezultatele cercetarilor si investigatiilor aferente lucrarii de diploma.
  • Al doilea pas implica elaborarea unui cuprins, respectiv stabilirea unei structuri pentru lucrarea de master – profesorul coordonator poate propune el un cuprins sau poate aproba cuprinsul ce ii este propus de catre absolventul master
  • Identificarea surselor bibliografice ce urmeaza a fi consultate in vederea realizarii disertatiei master
  • Stabilirea conditiilor realizarii cercetarii aferente lucrarii de master, cu identificarea obiectivelor urmarite
  • Realizarea efectiva a cercetarii (respectiv a investigatiei), cu elaborarea intr-o forma ideala a rezultatelor obtinute si formularea propunerilor/ideilor proprii
  • Formularea concluziilor, in baza rezultatelor cercetarii/investigatiei realizate
  • Intocmirea bibliografiei – se are in vedere mentionarea tuturor surselor bibliografice consultate, cu citarea corecta a acestora pe tot parcursul elaborarii lucrarii de master
spacer