EXEMPLU DE PLAN DE BAZĂ PENTRU LICENTA / DISERTAȚIE

Abstract

Capitolul 1: Introducere în licenta / disertație 

 • Contextul principalului subiect
 • Declarație problemă
 • Scopul studiului
 • Necesitatea subiectului
 • Principalele întrebări de cercetare
 • Enunț de ipoteză cu obiective
 • Definirea termenilor

Capitolul 2: Revizuirea literaturii 

 • Introducere
 • Cadrul teoretic în scopul cercetării
 • Studii empirice și cercetări calitative, dacă este cazul
 • Rezumat general

Capitolul 3: Metodologia licenta / disertației

 • Cantitativ: proiectarea cercetării; Mostre; Clasificare; Proceduri; Analiza datelor.
 • Calitativ: proiectarea cercetării; Participanți; Rolul cercetătorului; Colectare de date; Metodă; Analiza datelor.

Capitolul 4: Analiza datelor și concluzii

Analiza finală a rezultatelor și informațiilor, pe baza întrebării principale de cercetare.

O claritate excelentă cu privire la modul de planificare a unei disertații începe cu o schiță. Ajută la menținerea oricărei sarcini provocatoare în cadrul necesar.