lucrarea de licenţă în domeniu Dinamica grupului (organizaţional, şcolar şi familial) 2022

 1. Percepţia rolului în cadrul grupului – corelate psihologice
 2. Stilul de conducere perceput şi motivarea angajaţilor
 3. Influenţa personalităţii şi a inteligenţei emoţionale asupra satisfacţiei în muncă
 4. Corelatele psiho-sociale ale workaholismului
 5. Stresul mediat de trăsăturile de personalitate şi cultura organizaţională
 6. Cultura organizaţională şi satisfacţia membrilor grupului
 7. Diagnoza stresului şi a stilului de coping – implicaţii psihosociale
 8. Studiul proceselor psihosociale asociate stărilor eului şi a demersului de intervenţie în grup
 9. Factori psihologici individuali şi de grup ai conflictului muncă-familie
 10. Stilul de comunicare şi rolul perceput în cadrul grupului
 11. Evaluarea tendinţele anxioase ale elevilor în contextul crizei COVID 19
 12. Corelaţia dintre nivelul inteligenţei emoţionale şi tendinţa de a deveni actor în bullying
 13. Analiza inteligenţei emoţionale şi a tendinţelor psihocomportamentale la elevi
 14. Variabile psiho-sociale asociate grupului consumator dependent de social media.
 15. Stresul profesional şi viaţa de familie
 16. Particularităţi ale relaţiei muncă-familie şi impactul lor asupra interacţiunii cu copilul
 17. Rezistenţa la stres – resursă a competenţei parentale
 18. Influenţa modelului parental perceput în manifestarea competenţei parentale
 19. Inteligenţa emoţională şi stima de sine – factori mediatori ai comunicării în cuplu
 20. Trăsăturile de personalitate şi particularităţi ale relaţiei de cuplu
 21. Stima de sine a partenerilor vector în calitatea relaţiei de cuplu