LUCRAREA DE LICENŢĂ

LUCRAREA DE LICENŢĂ – este modalitatea prin care studentul demonstrează
cunoaşterea teoretică a domeniului de studiu ales şi capacitatea sa de documentare, analiză şi sinteză
a unor date bibliografice, la care se adaugă aportul personal, fie date proprii (teren, laborator,
interpretare), fie interpretarea datelor de bibliografie, recomandabil studiu de caz.